Elektronická kniha jízd

Informace o systému P.E.S.

systém P.E.S.Při stávajících cenách pohonných hmot řeší stále více firem otázku nákladů na provoz vozidel, pracovních strojů a speciálních zařízení, která pracují na principu spalování pohonných hmot. S cenou pohonných hmot vzrůstá i nebezpečí krádeží pohonných hmot ať již vlastními zaměstnanci nebo lidmi z okolí. Pro tyto účely jsme montujeme jednotku, která sbírá data z vozidel nebo strojů a v nastavených intervalech je odesílá pomocí GSM služeb na datový server, kde jsou zpracována a připravena pro aktuální zobrazení.

Jednotka PES monitoruje:

 • GPS polohu vozidla / stroje
 • Jízdy od zapnutí po vypnutí klíčku zapalování
 • Přihlášení řidičů / strojníků
 • Stav paliva v nádrži
 • V případě úbytku paliva u odstaveného vozidla / stroje odesílá okamžitě zprávu o GPS poloze na dispečink
 • Otáčky motoru včetně výpočtu motohodin
 • Teplotu motoru
 • Tlak hydraulické kapaliny
 • Napětí baterií
 • Práci nástaveb (svářecí souprava, jeřáb, míchačka betonu)

Pro sledování spotřeby pohonných hmot používáme připojení přímo na stávající plovák. Dovoluje-li to konstrukce vozidla nebo je-li stávající plovák nevhodný nebo jedná-li se o atypická zařízení nebo stroje, montujeme plovák vlastní. Pro sledování otáček motoru a tím vyhodnocování práce stroje v motohodinách se připojujeme buď přímo k alternátoru nebo montujeme čidla vlastní. Pro sledování tlaku hydrauliky používáme tlakových čidel.

S naším systémem sledujete provoz vozidel nebo strojů, vytížení a spotřebu paliva a přehledně evidujete provozní náklady a prostoje vozidel. Tím získáte úplný přehled o ekonomice provozu Vašich vozidel nebo strojů.

Zefektivníte činnost Vašich vozidel nebo strojů a tím snížíte jejich finanční náročnost. Celý systém je svou jednoduchostí a přehledností přístupný všem uživatelům, svou vlastní mírou zabezpečení zamezuje neoprávněnému uživateli v zásahu do systému.

Použití

Jednotku PES je možno použít na tyto typy vozidel nebo strojů:

 • Traktory a kombajny
 • Drtiče a sušičky
 • Kompresory a elektrocentrály
 • Lesní stroje
 • Stavební stroje (dozery, kompaktory, kolové nakladače, rýpadla …)
 • Skrejpry
 • Grejdry
 • Lodě
 • Lokomotivy
 • Osobní automobily, nákladní automobily, dodávky
 • Autobusy
 • Chladírenské nástavby a přívěsy
 • Míchačky betonu, jeřáby

Evidence jízd dle řidičů / strojníků

Každý řidič je vybaven osobním klíčem řidiče. Po příchodu do vozu řidič zahájí jízdu přiložením osobního klíče ke snímací plošce umístěné na palubní desce. Poté uskuteční vlastní jízdu.

Montáž

Veškerou montáž do jakéhokoli stroje je možné provést neinvazivně, tzn. že pro montáž je využito stávajících kabelových kanálů a průchodek jednotlivými sekcemi stroje. I jednotka může být upevněna příchytkami. Jediný průchod (není-li) je kvůli GPS/GSM anténě na střechu vozidla.

Instalační sada jednotky PES obsahuje následující komponenty:

 • Jednotka PES
 • GPS/GSM anténa
 • Osobní klíč řidiče

V rámci instalace jednotky PES do vozidla nebo stroje musí být také provedena kalibrace nádrže pro správný výpočet paliva v nádrži.

PES  
Napájecí napětí 12V nebo 24V
Odběr proudu při vypnutém zapalování 20 mA
Proud plováku max. 15 mA
Připojení 2x impulzní vstup - otáčky motoru / dráha km
  1x plovák
  1x palivoměr
  5x analogové/logické vstupy nebo volitelně 5x výstupy
  1x identifikace osob Dallas čip / RFID
  4x logické vstupy
  1x rozhraní CANBUS (JT1939)
   
GPS/GSM  
Provozní režimy 12V Spánek <4 mA
Příjem GSM <200 mA
vysílání GSM <900 mA
Přesnost určení polohy GPS <10 m
   
Rozměry 45x85x125 mm
Hmotnost 200g
Provozní teplota -40 - +75°C